donderdag 30 december 2010

christelijk geloof is openbaring

Christenen die proberen aan te tonen dat de Bijbel geheel overeenstemt met de wetenschap, nemen niet de Bijbel, maar de wetenschap als uitgangspunt. Die stellen ze zo boven de Bijbel, en op die wijze zijn ze dwalende gelovigen.

Christenen die geloven dat de Bijbel een verslag geeft van historische gebeurtenissen. Gelovigen (en niet-gelovigen) die op zoek gaan naar de 'ware, historische' Jezus die zich 'achter' de verhalen moet bevinden. Zij zijn allen als mensen die achter de spiegel gaan kijken om de voorwerpen te zien die ze in de spiegel ontwaren. Maar 'achter' de bijbelverhalen is niets. Want deze mensen miskennen dat de Bijbel openbaring is. En openbaring wil altijd zeggen: verleden en toekomst vallen samen in het nu. Openbaring is altijd nu, niet gisteren of 2000 jaar geleden. Niet ergens achter, maar hier ter plekke. De bijbelse verhalen zijn niet waar omdat ze zich in het verleden hebben afgespeeld, en hiervan de neerslag vormen, maar omdat ze zich ontrollen in het nu. Jezus Christus openbaart zich op het ogenblik dat ik de verhalen lees en mij die eigen maak. Jezus Christus moet in mij geboren, gekruisigd en opgewekt worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten