vrijdag 23 mei 2008

zijn

toekomende tijd van waren, verleden tijd van niet meer zijn

fout

Een fout of ongelukje is nooit zomaar het onverwachte beginpunt van iets vervelends, maar het eindpunt van een verborgen (gebleven) reeks verkeerde handelingen

donderdag 22 mei 2008

maandag 19 mei 2008

atheïsme

de illusie dat het belangrijk zou zijn dat God niet bestaat

worden

curieuze vermenigvuldiging van plaats, richting en tijd, waarvan de wordende het slachtoffer is

rooms-katholiek

 christen vol blijmoedig onbegrip voor waar anderen zich druk over maken

vreemde woorden

Wanneer neemt een taalgebied woorden uit andere taalgebieden op? Mijns inziens:
1) als een nieuwe techniek vandaaruit overwaait
2) als het andere taalgebied een betere techniek wordt toegeschreven
3) als het andere taalgebied een hogere cultuur dan de eigen wordt geacht
4) als de behoefte groeit aan internationale verstaanbaarheid (handel, godsdienst) |

zondag 18 mei 2008

wonder (2)

onbegrijpelijk gebeuren dat mensen vroeger begrepen omdat ze de juiste onbegrijpelijke godsdienstige verklaringen hadden, en thans niet meer begrijpen omdat ze de godsdienstige verklaringen als onbegrijpelijk afschrijven

wonder (1)

onbegrepen natuurverschijnsel dat mensen vroeger niet begrepen omdat ze de wetenschappelijke verklaringen niet hadden, en dat mensen thans niet begrijpen wegens de ingewikkelde wetenschappelijke verklaringen

hoop

Hoop is de illusie dat déze illusie geen illusie zal blijken te zijn