donderdag 21 april 2005

economie

wetenschap die gaten in de markt vult met toverspreuken

daderschap

diepgewortelde zekerheid dat het verrichten van daden nog nooit iets goeds gebracht heeft

vrijheid

Vrijheid is de mogelijkheid vrijwillig te bepalen dat je jezelf beperkingen oplegt

taal

Taal beschrijft niet de werkelijkheid, maar zichzelf

sterren

zoals er sterren zijn
wier licht de aarde pas bereikt
lange jaren nadat zij
zelf uiteengevallen zijn
zo zijn er mensen wier
gedachtenis in deze wereld
licht op ons doet schijnen
lange jaren nadat zij
het voorgeslacht ontvallen zijn
zij werpen hun schijnsel
in't donker van de nacht
op onze eigen weg

Hanna Szenes
hertaling Frits Stoffels

haast (2)

Wie niet haast, komt steeds op tijd

haast (1)

Wie zich haast, laat ook de tijd vliegen

falen

Er is een belangrijk verschil tussen de angst om te falen en de moed om te verliezen